Skip to content
logo

APIE MUS

Armanas Žanas de Rišeljė (Armand Jean du Plessis de Richelieu) buvo Prancūzijos valstybės veikėjas, hercogas. 1622 metais tapo kardinolu. 1624 metais — pirmuoju karaliaus Liudviko XIII ministru. Kardinolas Rišeljė buvo labai stipri, išraiškinga asmenybė. Pasižymėjo puikiu mąstymu, buvo puikus strategas, nepastebimai valdęs Prancūziją. Rišeljė buvo ne tik praktikas, bet ir teoretikas, parašęs veikalą „Politinis testamentas“.

„Richelie“ – šiuolaikinė organizacinės psichologijos įmonė, turinti bendradarbiavimo patirties su stambiomis, sėkmingai veikiančiomis Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonėmis (UAB “Adax”, UAB “Norac”, VĮ “Panevėžio regiono keliai” ir t. t.).

Mes esame orientuoti į įmonės ir personalinės sėkmės kūrimą.

Mūsų kredo — nepastebimai kurti Jūsų sėkmę ir auginti stiprias asmenybes.

Mūsų strategija — derinti praktiką ir teoriją.

Mūsų orientacija — lankstumas ir diplomatija.

Mūsų pranašumas — garantuotas konfidencialumas ir etiška veikla.

Mūsų stiprioji pusė — puikūs specialistai, su užsidegimu dirbantys savo darbą.

PASLAUGOS

Net ir sėkmingai dirbančiose įmonėse susiduriama su įvairiomis personalo valdymo problemomis. Taip pat gali būti tiesiog neišnaudojamas įmonės potencialas. Todėl mes siūlome paslaugas, kurių pagalba Jūsų įmonė sėkmingai dirbs ir klestės. Taip pat bus tausojami Jūsų įminės laikas ir lėšos.

Tikimės, kad iš pasiūlytų paslaugų išsirinksite sau tinkamą. Jei kiltų klausimų, mes visada pasiruošę Jums padėti.

Pagarbiai,

„Richelie“ komanda.

Tyrimas skirtas vadovams

Paruošiamieji darbai:

 • Poreikio tikslinimas, apibrėžimas, organizacijos struktūros analizė (2 – 4 val.);
 • Klausimyno koregavimas pagal tiriamų darbuotojų funkcijas (2 dienos).

Tyrimo vykdymas:

 • Anketinės apklausos vykdymas — 2 val. (priklauso nuo vertinamųjų skaičiaus).

Surinktų duomenų analizė:

 • Duomenų apdorojimas (laikas priklauso nuo tiriamųjų skaičiaus);
 • Duomenų analizė, išsamios ataskaitos su rekomendacijomis parengimas (laikas priklauso nuo tiriamųjų skaičiaus).

Tyrimo rezultatai:

 • Tyrimo ataskaita paruošiama raštu. Ataskaita apibūdina kiekvieno darbuotojo vertinimą iš savo, pavaldinių, vadovo ir tos pačios grandies vadovo pozicijos. Ataskaitoje pateikiamos stipriosios ir silpnosios vertinamų vadovų pusės, vertinimų skirtumai;
 • Ataskaitoje pateikiamos vertinamų vadovų tobulinimosi rekomendacijos;
 • Sudaroma įmonės vadovų tobulinimo programa ir planas.

I etapas. Organizacijos psichologinio klimato tyrimas

Jo metu išgryninami darbuotojus motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai.

II etapas. Specialistų konsultavimas kuriant motyvacinę sistemą įmonėje

Kuriama motyvacinė sistema, remiantis atlikto klimato tyrimo duomenimis. Motyvacinė sistema apima piniginio skatinimo ir nepiniginio skatinimo programas gamybos ir administracijos darbuotojams.

Metodas: darbas kartu su Richelie įmonės konsultantu.

III etapas. Darbuotojų motyvavimo mokymai — konsultacijos padalinių, skyrių vadovams

Pagal veiklos specifiką gali būti grupiniai (pvz. gamybos pamainų vadovams) arba individualūs.

Metodas: konsultavimas stiprinant vadovavimo kompetencijas, akcentuojant darbuotojų motyvavimą.

Trukmė: pagal poreikį (priklauso nuo dalyvių skaičiaus).

Paruošiamieji darbai:

 • Poreikio tikslinimas (kartu su vadovais nustatomos tyrimo sritys, kiek ir kokių darbuotojų nuomonė bus tiriama, darbo plano sudarymas);
 • Anketos koregavimas pagal įmonės specifiką ir poreikius;
 • Interviu plano ir klausimų paruošimas. Interviu metu būtų giliau ištirti aktualiausi organizacijos klimato aspektai).

Tyrimo vykdymas:

 • Anketinės apklausos vykdymas;
 • Interviu pravedimas – (0,5 -1 val./1 darbuotojui; rekomenduojama interviu pravesti ne mažiau kaip su 30% darbuotojų).

Analizė:

 • Duomenų apdorojimas;
 • Duomenų analizė, išsamios ataskaitos su rekomendacijomis parengimas.

Rezultatų pristatymas:

 • Rezultatų pristatymas organizacijos vadovybei — pateikiama išsami analizė su rekomendacijomis;
 • Rezultatų pristatymas organizacijos darbuotojams — pateikiamos bendros tendencijos (informacija suderinta su vadovybe).

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įvairių lygių darbuotojams visoje Lietuvoje. Galimi įvairaus pobūdžio mokymai pagal nustatomą poreikį (žemiau pateikiami keli mokymų pavyzdžiai):

 • Efektyvus vadovavimas
 • Vadovų ugdymas
 • Komandos stiprinimas
 • Praktinis gamybos valdymas
 • Naujo produkto įvedimas į rinką
 • Menas įtikti
 • Efektyvus klientų aptarnavimas
 • Emocijų ir streso valdymas
 • Bendravimo įgūdžių lavinimas
 • Konfliktinių situacijų valdymas
 • Ekstremalių situacijų valdymas
 • Pardavimo įgūdžių tobulinimas
 • Efektyvi darbuotojų atranka
 • Laiko planavimas

Paruošiamieji darbai

 • Mokymo poreikio analizės atlikimas organizacijos, darbo ir individo lygmenyse;
 • Poreikio tikslinimas (atsižvelgiama į atskiras darbuotojų grupes ir darbo specifiką);
 • Mokymo tikslų suformulavimas;
 • Mokymo rezultatų numatymas.

Mokymo proceso projektavimas

 • Mokymo metodų parinkimas (siekiame derinti teoriją su praktika, todėl mokymo procese taikome įvairius mokymo metodus – elgesio modeliavimą, praktinių atvejų nagrinėjimą, imitacinius mokymus, diskusijas, psichologinius-fizinius žaidimus, logines užduotis ir pan.);
 • Mokymo priemonių sukomplektavimas;
 • Mokymo turinio ir trukmės nustatymas (pagal poreikį derinama su klientu);
 • Mokymo plano sudarymas;
 • Esant poreikiui, gali būti atliekamas mokymų programos veiksmingumo patikrinimas su pavyzdine auditorija.

Įgyvendinimas (mokymai pateikiami tikslinei grupei)
Mokymo rezultatų įvertinimas ir įtvirtinimas

Gali būti taikomi tokie vertinimo metodai:

 • Kontrolinis eksperimentas;
 • Besimokančiųjų reakcijos fiksavimas mokymų metu;
 • Žinių testai, matuojantys mokymų metu įgytų žinių lygį;
 • Elgesio vertinimas po mokymų (leidžia nustatyti, kaip besimokiusieji savo darbe taiko įgytus įgūdžius bei žinias);
 • Rezultato vertinimas (leidžia nustatyti, kaip pagerėjo besimokiusiųjų darbo rezultatai, ir ko reikia, kad jie tokie ir išliktų).

Taip pat teikiame konsultacijas vadovams darbuotojų mokymo sistemos sukūrimo klausimais.

Kompanijos įvaizdžio formavimas gali apimti:

Vadovo ar savininkų įvaizdžio kūrimą: išvaizdos ir stiliaus, verbalinės ir neverbalinės elgsenos, tinkamo elgesio su pavaldiniais, vartotojais, partneriais ir visuomene, dalykinės reputacijos konsultacijos.

Personalo įvaizdžio kūrimą: darbuotojų išvaizdos ir tinkamo bendravimo su vartotojais konsultacijos.

Vidinio įvaizdžio kūrimą: kompanijos psichologinio klimato vertinimas ir gerinimas, kolektyvo damos ir sutelktumo didinimas, organizacinės kultūros vertinimas ir tobulinimas.

Vartotojo įvaizdžio kūrimą: atsižvelgiant į parduodamą prekę ar paslaugą kuriamas norimo vartotojo įvaizdis pagal gyvenimo stilių, išsilavinimą, vertybines orientacijas, asmenybės aktyvumą, socialinį statusą. Vartotojo įvaizdžio kūrimas glaudžiai siejasi su prekių/paslaugų įvaizdžiu (prekės verte vartotojui, atributika ir pan.).

Mes siekiame, kad Jūsų kompanijos įvaizdis: 

 • Atitiktų jos strategiją.
 • Atitiktų jos vystymosi etapą.
 • Atspindėtų Jūsų kompanijos vidinį įvaizdį.
 • Atitiktų dabartinį visuomenės vystimosi etapą.

Taip pat padedame palaikyti suformuotą kompanijos įvaizdį: 

 • Informuojant darbuotojus apie organizacijos tikslus, veiklas ir pan.
 • Stebint ir vertinant tikslinių grupių (vadovo, darbuotojų, vartotojų) nuomones ir vertinimus.
 • Planuojant naujas komunikacijos formas ir metodus tikslų palaikymui ir organizacijos įvaizdžio gerinimui.

Ši paslauga gali būti aktuali norintiems: 

 • Padidinti savo organizacijos populiarumą.
 • Paspartinti prasiskverbimą į naujas rinkas.
 • Išlaikyti verslo partnerius.
 • Padidinti akcininkų, investuotojų ir kitų finansinės bendruomenės narių susidomėjimą.

Labai dažnai sutinkame protingus, išsilavinusius žmones. Tačiau dažnai stebim reiškinį, kad, deja, nemaža dalis tokių žmonių yra nesėkmingi karjeroje arba asmeniniame gyvenime.

Personalinio (asmeninio) įvaizdžio formavimą apima individualios konsultacijos. Mūsų specialistai padės suformuoti tinkamą elgseną bei sukurti tinkamą išvaizdą.

Elgsenos kūrimas

Žmogaus poreikius ir statusą atitinkančios elgsenos kūrimas gali apimti savęs pateikimo, kalbėjimo manieros, kalbėjimo dalykiniuose susitikimuose ar pokalbiuose dėl darbo, kūno kalbos, laiko planavimo ir etiketo pamokas-konsultacijas. Siekiant, kad žmogus įsisavintų naują elgseną, taikomos įvairios treniruotės: vaidmenų žaidimai, situacijų modeliavimas ir pan. Šios konsultacijos leidžia žmogui suprasti, kurioje vietoje bendraudamas su kitais jis nesijaučia tvirtai, elgiasi neužtikrintai. Bendro darbo metu siekiama pašalinti šiuos barjerus ir suteikti kuo daugiau pasitikėjimo savimi.

Išvaizdos kūrimas

Norintiems tobulinti savo išvaizdą, teikiame stiliaus konsultacijas, išryškiname vizualinius žmogaus privalumus ir mokome, kaip juos išnaudoti renkantis tinkamas spalvas ir formas (apsipirkimo konsultacijos).  Trokštantiems išsiugdyti save kaip skoningą asmenybę siūlome vienos-dviejų savaičių stiliaus ugdymo atostogas Prancūzijos Provanse, kur su Jumis dirbs profesionalūs stilistai, pasiruošę rūpintis ne tik Jūsų išvaizdos tobulinimu, tačiau ir tuo, kad Jūsų ausys kuo daugiau išgirstų,  nosis užuostų, o akys pamatytų, kokia elgsena būdinga žmonėms, gyvenantiems gero skonio, etiketo ir stiliaus krašte.

Konsultacijų tikslas: parodyti žmogui, ką jis turi geriausio, ir išmokinti jį tuo maksimaliai pasinaudoti.

Ši paslauga gali būti aktuali:

 • Planuojantiems ieškoti darbo. Darbdaviai ar personalo atranką vykdantys specialistai visuomet atkreipia dėmesį į kandidato išvaizdą ir elgseną, kadangi išorė suteikia labai daug informacijos. Įvaldęs tinkamą elgseną ir stilių žmogus turi daug daugiau galimybių gauti norimą darbą. Be to, gerai atrodantis žmogus, gerai ir jaučiasi. O kai gerai jaučiasi, gali koncentruotis į pokalbį dėl darbo ir negalvoti  „Kaip aš atrodau?“.
 • Tiems, kurių statusas keičiasi ir užimamos naujos pareigos reikalauja kitokios elgsenos ar išvaizdos.
 • Tiems, kuriems stinga pasitikėjimo savimi, aplinkinių komplimentų ir dėmesio.
 • Ieškantiems kažko naujo, norintiems tobulėti ir susikurti asmeninę bei profesinę sėkmę.

Pardavimų veikla yra sisteminė. Ir nors lemiamas vaidmuo priskiriamas pardavimų vadybininkams (manoma, kad pakanka rasti vieną ar kelis gerus pardavėjus, kad įmonė klestėtų), visgi šis procesas priklauso ne nuo vieno žmogaus. Dėl to pardavimų valdymas apima ne tik pardavimo strategijų numatymą, vadybininkų kompetencijų ugdymą, tačiau ir pardavimus vykdančių darbuotojų optimalaus skaičius nustatymą, tinkamą jų motyvavimą, realių planų sudarymą ir pan.

“Richelie” teikia šias pardavimų vadovo paslaugas:

Optimalaus pardavimų vadybininkų skaičiaus įmonėje nustatymas (naujai sudarančioms pardavimų vadybinikų komandą ar jau ją turinčioms įmonėms, atsižvelgiant į prekės ar paslaugos pardavimo procesą (telemarketingas, važiavimas pas klientus ir pan.), padedame įvertinti, kiek reikia pardavimus atliekančių darbuotojų, ar esamų jų skaičius yra optimalus).

Ambicingų, bet realių pardavimo planų sudarymas.

„Slapto pirkėjo“ tyrimas (pardavimų vadybininkų darbo stebėjimas ir analizavimas, kurio metu, profesionaliai imituojant pirkimo ar paslaugos įsigijimo procesą – tradicinį ar telefonu, vertinama aptarnavimo kokybė ir pardavimų vadybininkų kompetencija).

Pardavimų vadybininkų intensyvumo ir efektyvumo vertinimas (pardavimo kompetencijų – nuo kontakto su klientu užmezgimo iki kliento ilgalaikio lojalumo formavimo – vertinimas, rekomendacijų individualiai kiekvienam vadybininkui ir bendrai pardavimų komandai pateikimas).

Pardavimo strategijų mokymai (plačiau…).

Pardavimų vadybininkų motyvavimo sistemos vertinimas, diegimas.

Individualus profesinis konsultavimas gali padėti jauniems žmonėms sąmoningai ir atsakingai apsispręsti renkantis profesiją, o jau patyrusiems profesinėje veikloje asmenims – persikvalifikuoti ir atrasti sritį, kurioje jie galėtų maksimaliai išnaudoti savo potencialą, bei užsitikrinti sėkmę profesiniame gyvenime.

 Konsultacijos suteikia galimybę:

 • geriau save pažinti, identifikuoti stipriąsias savo savybes ir sritis, kurias reikėtų lavinti;
 • įvertinti savo konkurencingumą darbo rinkoje;
 • sudaryti karjeros planą, paremtą pranašumų išnaudojimu ir asmeninio konkurencingumo didinimu.

Metodai:

 • Konsultaciniai pokalbiai;
 • Psichologinis asmenybės charakterio, gabumų ir aktyvumo vertinimas.
 • SWOT (angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats ) analizė.

Esant poreikiui ir siekiant geriausio rezultato, profesinį konsultavimą galima derinti su asmeninio įvaizdžio kūrimu. Tam tikras statusas, pareigos neretai reikalauja ne tik lavinti savo gebėjimus ir kompetencijas, tačiau ir atitinkamai elgtis bei atrodyti. Profesinės konsultacijos bei asmeninio įvaizdžio formavimas –  raktas į Jūsų profesinę sėkmę.

Taip pat teikiame profesines konsultacijas nuotoliniu būdu. (plačiau…)

Vedame grupinius užsiėmimus moksleiviams Kaune ir Vilniuje, kurių tikslas -padėti moksleiviams pažinti karjerai reikšmingus savo asmenybės komponentus, siekiant užtikrinti sėkmingą jų karjeros kelią ir pilnavertį profesinį gyvenimą. Programos aprašymas. Kviečiame registruotis. (plačiau…)

Dėl papildomos informacijos, registracijos į grupes ir konsultacijų laiko suderinimo susisiekite su mumis.

Mes galime Jums padėti suburti darnią, gyvybingą ir efektyvią komandą. Teikiame šias su komandos formavimu susijusias paslaugas:

 • Vadovybės konsultavimas komandinio darbo diegimo organizacijoje klausimais;
 • Komandos lyderių konsultavimas lyderiavimo komandai klausimais;
 • Įvairūs komandos vertinimo tyrimai (sutelktumo, meistriškumo kriterijų, klimato, komandos narių prisiimamų vaidmenų ir t. t.);
 • Mokymai apie komandos formavimą, komandinio darbo procesus ir metodus, komandos motyvavimą, konstruktyvaus komandinio klimato kūrimą, konfliktų valdymą, komandos kūrybiškumo ugdymą ir t. t.
 • Praktiniai seminarai, didinantys komandos sutelktumą, gyvybingumą, narių lankstumą ir toleranciją. Šie seminarai leidžia praktiškai analizuoti dalyvaujančios komandos klimatą, įvertinti tarpasmeninius santykius.
 • Komandos efektyvumo monitoringas (profilaktinis arba orientuotas į problemas) ir komandos vystymo plano sudarymas.
 • Atlygio sistemos pertvarkymas, skatinantis komandos narius dirbti bendrai, o ne konkuruoti.

Asmens (darbuotojo) vertinimo metodikos:

 • Daugiafaktorinis asmenybės bruožų vertinimas (16 bruožų);
 • Myers-Briggs asmenybės sociotipologinis indeksas;
 • Asmens asertyvumo skalės;
 • Savęs vertinimo nustatymas;
 • Empatijos vertinimas;
 • Loginių-matematinių, verbalinių ir erdvinių gebėjimų vertinimas;
 • Pastabumo vertinimas;
 • Kandidatų/darbuotojų gyvenimo vertybių vertinimas (78 vertybės ir vertingi bruožai);
 • Asmens profesinių interesų vertinimas (pagal lietuvišką profesinių interesų klausimyną, VU mokslininkų metodika);
 • Profesinio Aš-efektyvumo vertinimas;
 • Pasiekimų motyvacijos vertinimas;
 • Profesinės motyvacijos vertinimas;
 • Motyvacijos darbui vertinimas(16 darbo motyvų);
 • Darbo efektyvumą įtakojančių darbo charakteristikų vertinimas (24 veiksniai);
 • Darbo efektyvumo atlikimo vertinimas (metiniai/pusmetiniai pokalbiai);
 • Pardavimo vadybininkų profesinių kompetencijų įvertinimas (10 kompetencijų);
 • Kandidatų/darbuotojų suderinamumo su organizacija vertinimas;
 • Pasitenkinimo darbu vertinimas (9 faktoriai);
 • Komandoje prisiimamų vaidmenų vertinimas;
 • 360º vadovų vertinimas;
 • Lyderio savybių vertinimas;
 • Vadybos stiliaus vertinimas.

Organizacijos vertinimo metodikos:

 • Organizacijos diagnostinis vertinimas probleminėms sritims išgryninti;
 • Organizacijos efektyvumo vertinimas (7 sritys);
 • Mokymų poreikio organizacijoje vertinimas;
 • Organizacijos skelbiamų vertybių vertinimas;
 • Darbuotojų įsitraukimo į darbą vertinimas;
 • Organizacijos komunikacijos lygių efektyvumo vertinimas;
 • Organizacijos klimato ir kultūros vertinimas;
 • Komandinio darbo nuostatų vertinimas;
 • Komandos meistriškumo kriterijų vertinimas;
 • Įsipareigojimo organizacijai vertinimas;
 • Ketinimo išeiti iš organizacijos vertinimas.
 • Strateginių planų rengimas;
 • Galimybių studijų rengimas;
 • Investicinių projektų rengimas;
 • Paraiškų pildymas;

PROJEKTAI

IEŠKANTIEMS DARBO

Jei Jūs ieškote naujų darbo galimybių, norite siekti karjeros, turimą darbą pakeisti geresniu, atsiųskite mums savo gyvenimo aprašymą, mes užregistruosime Jus „Richelie“ duomenų bazėje. Jūs galėsite dalyvauti tiek spaudoje skelbiamuose, tiek viešai neskelbiamuose konkursuose.

Prašome nurodyti, kokie darbo pasiūlymai Jus domina (veiklos sritis, pareigos, finansiniai ir kt. lūkesčiai).

Garantuojame Jūsų atsiųstos informacijos konfidencialumą ir Jūsų duomenis potencialiam darbdaviui perduosime tik su Jūsų sutikimu.

Būtinai su Jumis susisieksime, kai turėsime Jums tinkamą darbo pasiūlymą.

KONTAKTAI

UAB „Richelie“

Imonės kodas 302583693
PVM LT 100005925619
Aušros g. 20-39, Kaunas

evelina@richelie.lt
+37065042387
Back To Top